Wysokość czynszu

Symulacja dochodów przyszłych najemców uprawniających do ubiegania się  o najem lokalu mieszkalnego z zasobach Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu oraz prognozowane opłaty:

 

L.p.

 

Rodzina

 

Dochód [zł](1)

 

Typ

mieszkania

 

Pow.

użytkowa lokalu

[m²]

Opłaty miesięczne

za lokal

 [zł]

Partycy-

pacja(2)

[zł]

Kaucja(3)

 [zł]

Min.

Maks.

 

1.

 

 1-osob.

1 876,32

6 759,71

 

kawalerka

 

33,3

 550,00

15 500,00

4 400,00

 

2,

 

2-osob.

2 251,58

10 139,57

kawalerka

33,3

600,00

15 500,00

4 400,00

 

3.

 

 3-osob.

3 377,38

12 392,81

 

2 pokoje

 

 

44,30

 

 700,00

21 000,00

 5 400,00

 

4.

 

 3-osob.

 3 377,38

12 392,81

 

2 pokoje

 

50,50

 820,00

23 000,00

 6 200,00

 

5.

4-osob.

4 503,17

14 646,05

2 pokoje

 

54,4

 

950,00

24 000,00

6 600,00

 

6.

 

5-osób

 

  5 628,96

 

 

16 899,29

 

 

3 pokoje

 

 

      63,9

 

       

 1 100,00

 

30 000,00

  

7 800,00

 

 

 (1) suma dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 m-cy

 (2)  min 10% przewidywanych kosztów  budowy

 (3) 12-krotność czynszu


Drukuj   E-mail