Wysokość czynszu

Symulacja dochodów przyszłych najemców uprawniających do ubiegania się  o najem lokalu mieszkalnego z zasobach Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Żaganiu oraz prognozowane opłaty:

 

L.p.

 

Rodzina

 

Dochód [zł](1)

 

Typ

mieszkania

 

Pow.

użytkowa lokalu

[m²]

Opłaty miesięczne

za lokal

 [zł]

Partycy-

pacja(2)

[zł]

Kaucja(3)

 [zł]

Min.

Maks.

 

1.

 

 1-osob.

1500,00

5266,12

 

kawalerka

 

33,3

 430,00

10750,00

3673,00

 

2,

 

2-osob.

1800,00

7899,18

kawalerka

33,3

460,00

10750,00

3673,00

 

3.

 

 3-osob.

2700,00

9654,56

 

2 pokoje

 

 

44,30

 

 600,00

14528,00

 4886,00

 

4.

 

 3-osob.

 2700,00

9654,56

 

2 pokoje

 

50,50

 690,00

16096,00

 5570,00

 

5.

4-osob.

3600,00

11409,93

2 pokoje

 

54,4

 

780,00

16800,00

6000,00

 

6.

 

5-osób

 

  4500,00

 

 

13165,31

 

 

3 pokoje

 

 

      63,9

 

       

 940,00

 

20672,00

  

7047,00

 

 

 (1) suma dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 m-cy

 (2)  min 10% przewidywanych kosztów  budowy  - nie  jest obowiązkowa

 (3) 12-krotność czynszu


Drukuj   E-mail