Wysokość czynszów

Symulacja dochodów przyszłych najemców uprawniających do ubiegania się  o najem lokalu mieszkalnego z zasobach Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu oraz prognozowane opłaty:


L.p.

 

Rodzina

 

Dochód [zł](1)

 

Typ mieszkania

 

Pow. użytkowa lokalu [m²]

Opłaty miesięczne za lokal  [zł]

Partycypacja(2) 
[zł]

Kaucja(3)  
[zł]

Min.

Maks.

 

1.

 

 1-osob.

1 826,97

6 246,27

 

kawalerka

 

33,30

 620,00

15 500,00

4 900,00

 

2.

 

2-osob.

2 192,36

9 220,68

kawalerka

33,30

680,00

15 500,00

4 900,00

 

3.

 

 3-osob.

3 288,55

11 302,77

 

2 pokoje

 

 

44,30

 

 800,00

21 000,00

 6 510,00

 

4.

 

 3-osob.

 3 288,55

11 302,77

 

2 pokoje

 

50,50

 920,00

23 000,00

 7 420,00

  5.

4-osob.

4 384,73

13 384,86

2 pokoje

 

54,40

 

1 080,00

24 000,00

8 000,00

 

6.

 

5-osób

 

  5 480,91

 

 

15 794,13

 

 

3 pokoje

 

 

63,90

 

       

 1 200,00

 

30 000,00

  

9 400,00

 

(1) suma dochodów netto wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 m-cy 
(2)  min 10% przewidywanych kosztów  budowy 
(3) 12-krotność czynszu

Skip to content