Wysokość czynszów

Symulacja dochodów przyszłych najemców uprawniających do ubiegania się  o najem lokalu mieszkalnego z zasobach Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu oraz prognozowane opłaty:


L.p.

 

Rodzina

 

Dochód [zł](1)

 

Typ mieszkania

 

Pow. użytkowa lokalu [m²]

Opłaty miesięczne za lokal  [zł]

Partycypacja(2) 
[zł]

Kaucja(3)  
[zł]

Min.

Maks.

 

1.

 

 1-osob.

2 382,66

6 853,08

 

kawalerka

 

33,30

 700,00

15 500,00

5 500,00

 

2.

 

2-osob.

2 859,19

10 116,45

kawalerka

33,30

800,00

15 500,00

5 500,00

 

3.

 

 3-osob.

4 288,79

12 400,81

 

2 pokoje

 

 

44,30

 

1 100,00

21 000,00

 7 500,00

 

4.

 

 3-osob.

 4 288,79

14 685,17

 

2 pokoje

 

50,50

1 250,00

23 000,00

 8 200,00

  5.

4-osob.

5 718,38

14 685,17

2 pokoje

 

54,40

 

1 400,00

24 000,00

9 000,00

 

6.

 

5-osób

 

  7 147,98

 

 

19 253,89

 

 

3 pokoje

 

 

63,90

 

       

 1 600,00

 

30 000,00

  

10 500,00

 

(1) suma dochodów netto wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 m-cy 
(2)  min 10% przewidywanych kosztów  budowy 
(3) 12-krotność czynszu

Skip to content