Dlaczego warto Nas wybrać

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Żaganiu działalność zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych rozpoczęła z dniem 1 lipca 2004r. Obecnie pod zarządem Żagańskiego TBS znajduje się około 250 Wspólnot Mieszkaniowych.Powstaje w Waszym budynku nowa wspólnota mieszkaniowa, bo wykupiono lokale, nie jesteście jako właściciele zadowoleni z zarządzania (chcecie zmienić dotychczasowego zarządcę) – przyjdźcie do profesjonalistów w Żagańskim TBS, a poprowadzimy wzorowo zarządzanie Waszą wspólnotą. Gwarantujemy wysoką jakość usług zarządzania nieruchomościami poprzez:

1)    prowadzenie rozliczeń;
2)    prowadzenie dokumentacji księgowej;
3)    prowadzenie przeglądów okresowych wynikających z Prawa Budowlanego;
4)    zawieranie umów na dostawę wody, odbioru ścieków, dostawę energii cieplnej, elektrycznej, deklaracji odbioru nieczystości stałych, na utrzymanie czystości posesji, na świadczenie usług kominiarskich, wykonywanie w nieruchomości robót konserwacyjno-remontowych i usuwanie awarii;
5)    zawieranie umów o ubezpieczenie nieruchomości wspólnej, czerpanie pożytków i przychodów innych z części wspólnej nieruchomości na rzecz i dobro Wspólnoty Mieszkaniowej;
6)    stałe współdziałanie z zarządem wspólnot;
7)    organizację zebrań wspólnoty i realizację uchwał wspólnoty dotyczących spraw przekraczających czynności zwykłego zarządu. 

Co zyskuje wspólnota w cenie zarządzania, będąc w TBS:

1.     Obsługę prawną w pełnym zakresie - zatrudniamy Radcę Prawnego, który poprowadzi sprawy wspólnoty wymagające udziału prawnika.
2.     Profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód poprzez BROKERA ubezpieczeniowego.
3.     Pełną analizę kosztów mediów wspólnoty (woda, ścieki, ciepło, energia) oraz ich optymalizację.
4.     Nadzór inwestorski nad naprawami, usuwaniem awarii i drobnymi remontami oraz w preferencyjnej cenie nad realizowanymi przez wspólnotę inwestycjami przez dwóch zatrudnionych w TBS specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.
5.     Czterech (wzajemnie się zastępujących – u nas nie ma przerw urlopowych) zarządców nieruchomości z długoletnią praktyką zawodową z pełnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
6.     Konkurencyjną, negocjowaną stawkę za zarządzanie nieruchomością.

Skip to content