WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE – Aktualności

KOMUNIKAT O ODCZYTACH WODOMIERZY

Żagańskie TBS Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o samodzielne dokonanie odczytu wodomierzy lokalowych i ogrodowych i podanie ich stanu w terminie do 31.07.2024r.,
Powyższe podyktowane jest wykonaniem rozliczenia zużycia wody za okres od 01.01.2024r. do 31.07.2024r. w związku ze zmianą jej ceny od 01.08.2024r.
Prosimy o podawanie stanu i numeru wodomierza, wspólnoty i nr lokalu:
 1.    Telefonicznie: 508 115 391 lub 68 478 22 13 lub 68 478 22 19
 2.    Poprzez aplikację internetową IOK
 3.    SMS, MMS
 4.    Mailowo: biuro@zagantbs.pl <mailto:biuro@zagantbs.pl>
 5.    Osobiście, listownie: Żagańskie TBS Sp. z o.o., ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań  II piętro, pok. 6
Sposób przekazania do wyboru.
UWAGA!
Odczytując stan licznika podajemy cyfry czarne przed przecinkiem, pomijamy cyfry czerwone po przecinku.
Pamiętajmy również o konieczności podania nr licznika z podaniem lokalizacji (np. łazienka, kuchnia, ogród itp.).
Skip to content