Czym się zajmujemy

 

Zgodnie Umową Spółki przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu (PKD.41.20.Z oraz PKD 68.20.Z). Spółka może również:

1)    Nabywać budynki mieszkalne (PKD.68.10.Z);

2)    Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu (PKD.43.99.Z);

3)    Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki (PKD.68.20.Z);

4)    Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym, że powierzchnia budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych (PKD.68.32.Z);

5)    Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a)     sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem (PKD.41.10.Z),

b)    budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli (PKD.41.20.Z),

c)     budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych (PKD.41.20.Z),

d)    przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki (PKD.68.31.Z);

6)    Pośredniczyć w obrocie nieruchomościami (PKD.68.31.Z).


Drukuj   E-mail