Władze spółki

Władze Spółki

Zarząd:

Piotr Kowalski - Prezes Zarządu

 

Główna Księgowa:

Maria Wawrzyńska

 

Skład Rady Nadzorczej:

Juliusz Półjan – Przewodniczący RN

Agata Matusiak-Wojnicz – Członek RN

Krzysztof Czajka – Członek RN

 

 

Zarządca TBS:

Urszula Lewandowska

 

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych:

Paulina Włodarczak-Bujak

Monika Huszcza

Patrycja Jakubiak

Anna Dziopa-Kan