Jak wynająć mieszkanie

To proste - osoba, która chce skorzystać z propozycji Żagańskiego TBS powinna spełniać następujące warunki:

  1. Nie może ona ani osoby przewidziane z nią do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Żaganiu chyba, że chce poprawić sobie i rodzinie dotychczasowe warunki zamieszkiwania i zobowiąże się we wniosku do przekazania mieszkania komunalnego do dyspozycji Gminy.
  2. Spełniać określone kryteria, co do wysokości sumy dochodów brutto osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

Jeżeli przyszły najemca pragnie zwiększyć swoje szanse zamieszkania w zasobach TBS powinien zadeklarować gotowość pokrycia minimum 10% planowanych kosztów budowy i podpisać umowę partycypacyjną. Wynająć można mieszkanie w już istniejącym budynku lub składać wniosek na mieszkanie będące w budowie.

Po umieszczeniu na liście przyszłych najemców, przed podpisaniem umowy najmu każdy zobligowany jest do wpłacenia na konto Żagańskiego TBS kaucji w wysokości 12-krotności czynszu. Kaucja oraz partycypacja są zwrotne (po potrąceniu amortyzacji i ewentualnych zadłużeń) i stanową zabezpieczenie dla Żagańskiego TBS w przypadku opuszczenia lokalu.

Przyszły najemca ma gwarancję wynikającą z Ustawy, że jego czynsz nie będzie wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej w skali roku dla budynków istniejących, a 5% dla nowo budowanych. Czynsz jest uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników Żagańskiego TBS Sp. z o. o.

Jesteśmy jednocześnie zarządcą wybudowanych przez nas budynków. Zarządem zajmuje się doświadczony specjalista ds. zarządzania zasobem TBS wraz z zespołem księgowości oraz działem technicznym.

W swojej ofercie wynajmu posiadamy mieszkania 1, 2, i 3 pokojowe w pełni wykończone, gotowe do zasiedlenia.


Drukuj   E-mail