Zaproszenie do złożenia oferty

Żagańskie TBS sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi utrzymania porządku na terenie należącym do Żagańskiego TBS sp. z o.o. przy ulicy Bema 68-82, 54-56A oraz 84-86.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 16 grudnia 2016r w siedzibie Żagańskiego TBS sp. z o.o. - sekretariat. 

Zakres robót przy utrzymaniu porządku na terenie zewnętrznym obejmuje: 

  1. sprzątanie chodników wokół budynków należących do nieruchomości wraz z przyległymi trawnikami,
  2. sprzątanie ulicy i parkingów,
  3. stałe utrzymywanie porządku przy kontenerach i pojemnikach na odpady stałe – codziennie Pn-Pt,
  4. opróżnianie koszy przy wejściu do klatek schodowych - raz w tygodniu,
  5. pielęgnacja żywopłotów (pielenie, cięcie, formowanie, zabezpieczanie przed szkodnikami) –wg. potrzeb
  6. koszenie terenów zielonych w tym bieżące grabienie liści – wg. potrzeb
  7. utrzymanie porządku wokół piaskownic

Przy złożeniu oferty należy podać cenę brutto za miesięczne utrzymanie porządku całego terenu.

Umowa na świadczenie usługi zostanie zawarta na okres trzech lat.

Mapka z zaznaczonymi działkami objętymi usługą od odbioru w siedzibie Spółki.

W razie pytań proszę o kontakt z Urszulą Lewandowską tel. 68 478 22 15.


Drukuj   E-mail