Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Komfortowe mieszkania Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Komfortowe mieszkania

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

WOLNY LOKAL DO ZASIEDLENIA

Informujemy, że w swoich zasobach spółka obecnie posiada do zasiedlenia wolne mieszkanie o pow. 55,2 m2 (III piętro) przy ul. Bema - etap VII (ekonomiczne w użytkowaniu - CO / CWU z własnego kotła gazowego). Zapraszamy do składania wniosków w terminie do 14 sierpnia 2019 roku. Informacje na temat kaucji, partycypacji oraz warunków najmu w siedzibie TBS lub pod tel. 68 478 22 11

CZYNSZE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

W środę 7 lutego odbyło się zgromadzenie wspólników żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dyskutowano między innymi o polityce czynszowej spółki na 2018 rok.

Sytuację finansową spółki przedstawił prezes Piotr Kowalski. Została ona określona jako zadowalająca, w związku z tym zapadła decyzja, aby w 2018 roku nie podnosić czynszów. Pozostaną one na poziomie 2017 roku.

A co z planowaną budową nowego bloku? – Jesteśmy gotowi do budowy od września ubiegłego roku – wyjaśnia P. Kowalski. – Mamy przyznany kredyt, posiadamy wkład własny i dokapitalizowanie ze strony miasta. Są też chętni, którzy chcieliby wynająć mieszkania w nowym bloku. Jedynym problemem jest brak wykonawców. Dotyka on praktycznie wszystkich TBS-ów w Polsce. Po przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca. Zaproponował taką kwotę, że cena 1 metra odtworzeniowego przekraczałby znacznie wskaźnik przeliczeniowy dla województwa lubuskiego. Jednak nie poddajemy się i nadal szukamy rozwiązania tej kwestii.

Przypomnijmy, że żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaczęło działalność w 2000 roku. Zajmuje się budową mieszkań czynszowych pod wynajem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Pierwsze 39 mieszkań przy ul. Bema zostało oddanych pod wynajem w sierpniu 2001 r. Obecnie spółka ma w swoich zasobach 205 mieszkań.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2018 roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzą Prezes Zarządu oraz pracownicy Żagańskiego TBS sp. z o.o.

OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO!

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o ogłoszeniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

MIESZKANIA DO ZASIEDLENIA

Żagańskie TBS sp. z o.o. informuje, że posiada do zasiedlenia od dnia 1 listopada 2017 r. trzy mieszkania dwupokojowe przy ulicy Bema. Termin składania wniosków do 20 października 2017r. Dodatkowe informacje pod tel. 68 478 22 15.

Unieważnienie przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o unieważnieniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu".

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

Ogłoszenie przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o ogłoszeniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

Nabór wniosków o najem mieszkania w nowym budynku przy os. Bema

Informujemy, że w związku z rozpoczynającą się właśnie nową inwestycją ŻTBS, ogłaszamy nabór Wniosków o najem mieszkania w nowym budynku przy os. Bema. Nowe mieszkania powstaną w ramach kontynuowanego przez Żagańskie TBS Sp. z o.o. etapu Bema VIIa. Zakłada on budowę drugiej części bloku przy os. Bema nr 84 - 86.

Zaproszenie do złożenia ofert

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYBACKA 42 W ŻAGANIU Zaprasza do złożenia oferty na remont dachu do 30.06.2017 r. Obmiar robót z zastosowaniem materiałów znajduje się na stronie: www.zagantbs.pl oraz w siedzibie ŻTBS, ul. Miodowa 23 w Żaganiu, pok. 29, tel. 780 153 824.

OBMIAR ROBÓT DO POBRANIA>>

NAJEMCO, PAMIĘTAJ O WERYFIKACJI DOCHODÓW!

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  na podstawie  art. 30 ust. 3 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2013. poz. 255 z póź. zmian.), Regulaminu weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 10 umowy najmu prosi  o dostarczenie do 30 kwietnia 2017 roku, a dla umów najmu zawartych  od listopada 2015 roku do 31 maja 2017 roku:  

  • deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 2016 wraz z dokumentem potwierdzającym jego wysokość 
  • oświadczeń o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego wszystkich członków gospodarstwa domowego.